Rådgivning innen bærekraft, avfallshåndtering og sirkularitet som sikrer smartere bruk av ressurser

Hva vi gjør

Vi rådgir og veileder store og små bedrifter for å bidra til verdens overgang til en sirkulær økonomi.

Sirkulære forretningsmodeller

Avfall er ressurser på avveie. Å holde ressursene i kretsløpet lengst mulig reduserer fotavtrykket. Dette krever optimering av verdikjeder, noe vi hjelper kunder med gjennom å samarbeide på tvers av fagområder og bransjer.

Strategi og målsetting

Sammen kartlegger vi forbedringspotensialet og setter ambisiøse, men oppnåelige mål og KPI-er, som gjør at vi kan gjennomføre konkrete forbedringstiltak.

Data og innsikt

Vi gjør analyser som gir et dypdykk i egne avfallsdata, bransjesammenlikninger og CO2-fotavtrykk. Dataen og innsikten synliggjør viktige forbedringsmuligheter.

Kommunikasjon og holdningsendring

Vi bistår med ekstern og intern kommunikasjon rundt bærekraftstiltak, og holder relevante og tilpassede kurs i strategisk avfallshåndtering og sirkularitet.

Kontroll og revisjon

For å sikre og kontrollere at avfallshåndteringen til våre kunder gjøres i tråd med stadig nye lovkrav gjennomfører vi hyppige kartlegginger.

Hva betyr REvise?

For å nå en mer bærekraftig fremtid er vi nødt til å tenke nytt på hvordan vi ser på avfall, og hvilken rolle avfallet vårt spiller i den sirkulære økonomien. Vårt bidrag i dette er konkret og faktabasert rådgivning til våre kunder.

REthink – RElearn – REshape – REvise

Hvordan jobber vi?

Vår arbeidsprosess skreddersys til hvert enkelt prosjekt, og vi er opptatt av å involvere kundene våre i prosessen.

Oppstart og oversikt

Sammen gjennomgår vi deres behov, og setter oss overordnede mål for hva vi ønsker å oppnå. Vi bruker denne informasjonen til å konkretisere en prosjektplan og gi en pekepinn på hva som skal til for å nå målene vi sammen har satt.

Kartlegging av dagens situasjon

Nå setter vi i gang med å få all relevant informasjon på bordet. Vi prater med relevante ansatte, samarbeidspartnere, kunder og leverandører for å samle innsikten vi trenger for å få et godt innblikk i dagens situasjon. Denne informasjonen er legger føringer for arbeidet videre.

Analyser og innsikt

Med dataen vi har samlet inn gjennom kartleggingsfasen utfører vi relevante analyser som gir oss dypere innsikt. Disse analysene gjør det enkelt å se hvor det er behov for håndfaste endringer og forbedringstiltak.

Forbedringstiltak og implementering

Vi konkretiserer funnene fra kartleggingen og analysene og foreslår tiltak for forbedring. Videre jobber vi tett sammen med dere for å lage en plan for implementering, og gjennomføre tiltakene på en smart måte som er tilpasset deres bedrift.

Rapportering og måling

Vi samler alt arbeidet i en oversiktlig rapport. I etterkant av implementering måler vi effekten og synliggjør fordelene som tiltakene har gitt.

Kaffe og en prat?

Alle gode samarbeid starter med en god prat. Ta kontakt om du lurer på hva vi kan hjelpe deg med.