Her finner du aktuelle artikler og rapporter

Alle
Innsikt
Kildesortering
Gjenvinning

Realiser sorteringspotensialet: Plukkanalyser for bedre avfallsinnsikt

Ifølge FNs bærekraftsmål skal vi innen 2030 redusere avfallsmengdene betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk. For å nå dette målet må vi vite hva vi kaster i restavfallet, og den beste måten å få innsikt i det på, er å gjennomføre en plukkanalyse.

Innsikt
Kildesortering

Morgendagens produkter av dagens avfall

REvise har undersøkt norsk næringslivs perspektiv på hvordan vi kan få flere varer produsert med gjenvunnet materiale tilgjengelig i butikkene. Vi ser på dagens tilbud av produkter produsert med gjenvunnet materiale, og etterspørselen bedrifter opplever. Videre trekker vi frem næringslivets utfordringer knyttet til bruk av gjenvunnede materialer, og potensielle politiske tiltak som kan øke bruken av gjenvunnede materialer i vareproduksjon.

Innsikt
Gjenvinning

Kaffe og en prat?

Alle gode samarbeid starter med en god prat. Ta kontakt om du lurer på hva vi kan hjelpe deg med.